Kameravalvonnan rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
HS-Autopalvelu Oy (1104651-4) Kutojantie 2 C, 02630 Espoo, puhelin 09-455 0449, sähköposti: info@hsautopalvelu.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marja Salenius, Kutojantie 2 C, 02630 Espoo, toimisto@hsautopalvelu.fi.

3. Rekisterin nimi
HS-Autopalvelu Oy kameravalvonnan rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä kiinteistössä työskentelevien ja siellä vierailevien turvallisuutta. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvat tiedot kiinteistöön sijoitettujen kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtuman päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Järjestelmä tallentaa 24h/vrk. Tallentavasta kameravalvonnasta on tiedotettu rakennusten ulko-ovilla ja seinillä.

7. Tietojen säilyttäminen
Tietoa voi seurata reaaliaikaisesti monitorista. Sen lisäksi tietoja säilytetään valvontakameran muistissa noin 2 viikon ajan, ellei ole jotain erityistä syytä säilyttää niitä pidempään. Sen jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla uutta tietoa niiden päälle. Kun tallennusmuisti täynnä, uusi nauhoitus tuhoaa vanhemman tiedon, kierto on noin kaksi viikkoa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Videomateriaalia voidaan luovuttaa poliisiviranomaiselle perusteltua tutkintapyyntöä vastaan. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla tietoyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen tarkistus

Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan henkilökohtainen käynti tai muun sellaisen luotettavan todentamisen esittämisen, jolla voidaan varmentaa ja tunnistaa rekisteröity. Rekisterinpitäjä on viimeistään viikon kuluessa pyynnöstä esitettävä rekisteröityä koskevat mahdolliset kameratiedot. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

  HS Autopalvelu

HS Autopalvelulla on pitkä kokemus autojen huoltopalveluista sekä tarvikkeiden ja autojen myynnistä. Toimipisteemme sijaitsevat Espoon Kilossa ja Nurmijärven Klaukkalassa.

 

  Yhteystiedot
  Espoo Kilo

Kutojantie 2 C
02630 Espoo

puh : (09) 4550 449

Whatsapp 050 468 6463

info@hsautopalvelu.fi
Avoinna ark. 7.30 - 16.30

 

    Nurmijärvi Klaukkala

Yrittäjänkulma 5
01800 Klaukkala

puh : (09) 4550 459

Whatsapp 050 468 6464

klaukkala@hsautopalvelu.fi
Avoinna ark. 7.30 - 16.30

 

    Toimisto, laskutus

puh : 040 749 2660

toimisto@hsautopalvelu.fi

Verkkolaskutustiedot:

y-tunnus 1104651-4

FI09 4260 142006 1520,

Vl operaattori ITELFIHH

Laskut voi myös lähettää sähköpostitse (PDF ym.). Ei paperilaskuja, kiitos.